Registrácia člena farmy

Mini farma u Madu

Registrácia člena farmy

Image

Poplatok: 150 € / mesiac

č.ú. IBAN: SK66 3100 0000 0042 2034 2406

Ako uvádzané dotknuté osoby podľa § 7 zák.č. 428/2022 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím s možnosťou spracovania uvádzaných osobných údajov na účely pedagogickej dokumentácie a účtovnej agendy. Osobné údaje budú po spracovaní archivované po dobu zákonom stanovených lehôt a následne dané na likvidáciu.

Kontaktná osoba: PaedDr. Peter Mada 0948 740 159

Povinný údaj.

Mini farma u Madu

Pri Dobrotke 4, 949 01 Nitra-Dražovce

PaedDr. Peter Mada

Image